หน้าหลัก ทำบุญค่าไฟฟ้า ประวัติครูบาดวงดี ประวัติวัดท่าจำปี วัตถุมงคล บูชาวัตถุมงคล  บูรณะวัดเชิงหวาย  
 
วัดท่าจำปี
 

ประวัติวัดท่าจำปี

วัดท่าจำปี เป็นวัดเก่าแก่หนึ่งในล้านนา สร้างเมื่อใด โดยผู้ใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน แต่เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่บ้านท่าจำปีมาเป็นเวลานานมาก ก่อนที่หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดีจะถือกำเนิดเป็นเด็กชายในหมู่บ้านแห่งเดียวกันนี้
วัดท่าจำปี นับเป็นวัดใหญ่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านท่าจำปีมาโดยตลอด แม้ในบางห้วงเวลาวัดท่าจำปีจะร้างพระสงฆ์อยู่เป็นประจำ แต่ก็มีพระเถระผู้ใหญ่ผลัดเปลี่ยนมาจำพรรษา ปฏิบัติธรรม และช่วยทำนุบำรุงดูแลปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างในวัดเสมอมา
วัดท่าจำปี ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดจากทางราชการ เมื่อปีพ.ศ.๒๔๑๙ หรือเมื่อ ๑๓o ปีมาแล้ว สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา(ขึ้นทะเบียนเป็นวัด) เมื่อหลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระอุโบสถของวัดเสร็จในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖

วัดท่าจำปีตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔ บ้านท่าจำปี(ต้นหัด) หมู่ที่๘ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเขตกว้าง ๒oเมตร ยาว๔oเมตร ปัจจุบันประเภทวัดเป็นพัทธสีมา มีโฉนดที่ดินสามแปลง รวมเนื่อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๓o ตารางวา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา วัดท่าจำปีมีพระภิกษุอยู่ประจำ และเว้นว่างไม่มีผู้ดูแลอยู่เป็นครั้งเป็นคราว แม้วัดจะมีอายุเก่าแก่ยาวนานแต่เท่าที่สืบย้อนไปได้ มีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ๕ รูปดังนี้

๑.    ครูบาโปธิมา
๒.    ครูบาพรหมมา
๓.    ครูบาสิงหะ
๔.    ครูบาโสภา
๕.    พระสุภัทรศีลคุณ(หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี สุภัทโท) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ จนถึงปัจจุบัน นับได้ ๕๙ปี

พระมงคลวิสุต (หลวงปู่ครูบาดวงดี)

ชื่อ พระครูสุภัทรสีลคุณ ฉายา สุภทโท อายุ ๑๐๒ ปี พรรษา ๘๒
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
วัด ท่าจำปี ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

บุญผู้เจริญรอยตามครูบาเจ้าศรีวิชัย ผู้เป็นพระอาจารย์
หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภทโท ถือกำเนิดที่บ้านท่าจำปี ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคนพื้นเพบ้านท่าจำปีมาแต่กำเนิดบิดามารดา เป็นชาวไร่ชาวนา โยมบิดาชื่อ พ่ออูบ โยมมารดาชื่อ แม่จั๋นติ๊บ (สมัยนั้นยังไม่มีการใช้นามสกุล) หลวงปู่ถือกำเนิดในแผ่นดินรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงกับสมัยพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์(เจ้ามหาชีวิต) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๔๙ หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๘ คน เป็นชาย ๔ คน เป็นหญิง ๔ คน หลวงปู่เป็นลำดับที่ ๗ และมีน้องสุดท้องชื่อแม่นิน

สมณศักดิ์สูงสุด
เมื่อพ.ศ.2550 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม ที่ พระมงคลวิสุต (สย.)

 

สงวนสิขสิทธิ์ © 2551 รายการวัตถุมงคล ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดต่อพระครูวรธรรมธีรพงศ์ เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี  : 089-9551931  krubaduangdee@gmail.com เว็บไซต์โดย : บูชาได้ที่ ภูเขา โทร093-3361995