หน้าหลัก ประวัติครูบาดวงดี ประวัติวัดท่าจำปี วัตถุมงคล สังจองวัตถุมงคล
แบบแปลน พระอุโบสถ

สงวนสิขสิทธิ์ © 2551 รายการวัตถุมงคล ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

บูชาได้ที่ คุณภูเขา โทร. 082-0378137 โทร 093-3361995   แฟ็ก 053-963029
ikrubaduangdee@hotmail.com เว็บไซต์โดย : ภูเขา